Praktijkfilosofie

Body Stress Release Associatie Nederland

‘Body Stress Release’
heeft tot doel het lichaam terug te leiden naar en het onderhouden van de optimale staat van welzijn.

‘Body Stress Release’
bereikt dit doel door het lichaam te helpen vastgezette spierspanningen [body stress] als gevolg van overbelasting los te laten.

‘Body Stress Release’
ondersteunt het natuurlijk helend vermogen van het lichaam, dat altijd streeft naar gezondheid en harmonie.

‘Body Stress Release’
is bedoeld als preventieve onderhoudszorg en geen crisis therapie en als zodanig geen alternatief voor de reguliere geneeskunde.

‘Body Stress Release’
houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen.

 

‘Body Stress Release’
wordt uitgeoefend door gediplomeerde ‘body stress release practitioners’ [beoefenaars]. Zij zijn geen genezers of helers, maar zij ondersteunen de genezingskracht van het lichaam zelf.
Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de ‘Body Stress Release’ techniek en het begeleiden van de cliënt in diens manier van omgaan met diens lichaam.

‘Body Stress Release’
kent geen patiënten, maar cliënten.

‘Body Stress Release’
kan pas optimaal werkzaam zijn door een coöperatieve houding van de cliënt m.b.t. de zorg voor het eigen lichaam ter voorkoming van het opbouwen van nieuwe body stress, met name door het opvolgen van de verstrekte adviezen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de lichamelijke conditie en het algeheel welzijn ligt bij de cliënt zelf.

 

filosofie