NP28

Praktijk

De Body Stress Release Praktijk werkt uitsluitend op afspraak.
Voor een afspraak kunt u bellen of inspreken op de voicemail en dan wordt u teruggebeld.
Bij verhindering kunt u 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.
Een 1e behandeling met intake gesprek duurt tussen de 30 en 45 minuten, de volgende behandelingen rond de 30 minuten.
U blijft tijdens de behandeling volledig gekleed.

Gelieve voor uw bezoek geen parfum of aftershave te gebruiken.

 

Bedragen per release

Volwassenen € 55,-
Kinderen t/m 12 jaar € 45,-
Baby’s € 30,-
Buiten de openingstijden € 60,-

 

Betalingswijze

Altijd contant na de release.
Het is mogelijk om met PIN te betalen.

 

Vergoedingen zorgverzekeraars

Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoeden (gedeeltelijk) de BSR sessies, mits u een aanvullende verzekering hebt.
Kijk op zorgwijzer.nl of uw verzekering Body Stress Release vergoedt.

Ik ben lid van de BSRAN en heb de HBO opleiding Medische Basis Kennis gevolgd die voldoet aan de PLATO normen. 

De tegemoetkoming komt altijd uit het aanvullende verzekeringspakket en gaat niet ten koste van het eigen risico. M.a.w: de BSR nota’s zijn te declareren bij de zorgverzekeraar zonder eerst het eigen risico aan te spreken.

In 2018 geven de volgende zorgverzekeraars een tegemoetkoming voor BSR consulten: 

Aevitae
Avero Achmea
C4me

FBTO
IK!
IAK
ONVZ
OZF Achmea
Pro Life
PNO zorg
VvAA
You Care

ZieZo
Zilveren Kruis Achmea

Ik ben aangesloten bij CAM COÖP, die de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) regelt voor de BSRAN.

 

Privacy wetgeving

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:
• zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens
• als enige toegang heb tot deze gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
• niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
• alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast

De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
• voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt.
Dat zijn: naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling.
Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.
Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:
• Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen
• Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen

 

Adresgegevens

Nieuwe Plantage 28
Kamer 207
2611 XJ Delft

015 – 364 29 85
06 – 20 25 91 76

info@bsr-heetland.nl
www.bsr-heetland.nl

KvK 27356700

Aangesloten bij Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN), lidnummer 48
AGB-code: 90-042807

praktijk 2