De armen en de benen

DE ARMEN

Het schoudergewricht

Het opperarmbeen past in een ondiepe holte aan de zijkant van het schouderblad. Omdat dit de mogelijkheid biedt tot een ruime mate van beweeglijkheid is het schoudergewricht heel gemakkelijk onderhevig aan body stress. Bewegingen zoals boven het hoofd reiken, de armen achterwaarts uitstrekken, schokkende effecten van diverse sporten zoals o.a. tennis en hockey kunnen de gewrichtsbanden en spieren van de schouder gemakkelijk geweld aan doen en deze spanningen worden dan in het gewricht vastgezet.

De schouder kan stijf en pijnlijk zijn en als er ook nog een ontsteking wordt opgebouwd kan de pijn zeer intens worden. In het algemeen zullen diverse behandelingen met BSR gedurende langere tijd nodig zijn om de opgeslagen spanning te stimuleren los te laten en het schoudergewricht te stabiliseren, voordat genezing plaats vindt.

In gevallen van langdurige body stress in de schouder wordt de beweeglijkheid ernstig beperkt, de zogenoemde “frozen shoulder”. In enkele van deze gevallen vindt onmiddellijk volledig herstel plaats nadat de body stress is vrij gemaakt. In andere gevallen zal genezing pas plaats vinden na diverse behandelingen met BSR. Daarom is het aan te raden te voorkomen dat dit probleem uitgroeit tot het stadium van immobiliteit en de schouder zo spoedig mogelijk te laten verzorgen nadat een aandoening zich aandient.

De elleboog, pols en hand

De armen en de benenDe gewrichten van elleboog, pols en hand kunnen overbelast worden door schokken in de arm als je bijvoorbeeld valt; door draaiende bewegingen zoals bij het gebruik van een schroevendraaier of het openen van een vastzittende dop of deksel; door krachtige bewegingen zoals schrobben of het gebruik van gereedschappen.

De spanningen worden in het ellebooggewricht, tussen de kleine polsbeentjes of tussen de botjes van de hand vastgezet. Het dragen van zware boodschappentassen waarbij de vingers de handvaten omknellen kan body stress veroorzaken in de gewrichten van de vingers en op de vingerkootjes.

De gevolgen hiervan zullen als pijn en/of stijfheid worden gevoeld en mogelijk ook als prikkelingen en/of een dood gevoel in de hand en/of vingers. Je kunt ook spierzwakte ervaren als je iets wilt optillen of vastpakken.

 

Uit de praktijk

Een pianist had last van beperking bij het spreiden van de palm van één van zijn handen. Er werd body stress gevonden tussen zijn middenhandsbeentjes. Enkele dagen nadat zijn hand met BSR was verzorgd, meldde hij dat het bereik van zijn hand toenam, waardoor zijn pianospel verbeterde.
Een vrouw van in de 60 zocht via BSR verlichting van de pijn en stijfheid in haar nek. Tijdens de derde behandeling vertelde zij dat ze haar nek weer volledig kon bewegen en geen pijn meer voelde, maar dat haar linker pols pijn was gaan doen. Ze legde uit dat ze alle beweeglijkheid uit haar pols was verloren sinds ze op haar tiende jaar van een paard was gevallen.

De testen van BSR toonden aan dat er zich vastgezette spierspanningen tussen de polsbotjes bevonden. Enkele dagen na de BSR behandeling verminderde de pijn en keerde de normale beweeglijkheid in de pols terug. De vrouw vertelde dat ze nu in staat was om te gaan golfen, een wens die ze haar leven lang al koesterde.

Let op!

Omdat de toevoer van zenuwbanen naar armen en handen ontspringt aan de ruggenmergszenuwen uit de nek is het van wezenlijk belang, dat iedere vorm van body stress in de nek vrij komt. In veel gevallen van pijn, stijfheid en verdoofdheid in de armen of handen ligt de oorzaak bij de spierspanning in de nek en niet in de armen of handen zelf.

 

De benen

Het heupgewricht

De kogelvorm aan het boveneinde van het dijbeen past in een diepe, sterke en veilige holte in het heupbeen. Desondanks kan dit gewricht overbelast worden door bewegingen die gemaakt worden zoals het opstappen op de fiets, het bestijgen van een paard, wanneer je valt of door het zitten met gekruiste benen [kleermakerszit, lotushouding] als je deze houding niet gewend bent.
Wanneer de overbelasting in het heupgewricht wordt vastgezet kan er een beperking van beweeglijkheid optreden, een scherpe stekende pijn in het gewricht gevoeld worden of een mildere zeurende pijn bij het wandelen of dansen.

Het kniegewricht

Dit gewricht staat een groot deel van de dag onder spanning, niet alleen omdat het het gewicht van het lichaam draagt, maar ook om dat het gemaakt is met de beweeglijkheid van een scharniergewricht. De schijfjes [meniscus] van kraakbeen in het kniegewricht en de ondersteunende gewrichtsbanden kunnen overbelast worden door het verdraaien van de knie, het stoten tijdens vallen of bij flink schoppen [voetballen!].
Wanneer er body stress in de knie aanwezig is, kan het gewricht, naast dat het pijnlijk is, zo verzwakt zijn dat het bezwijkt wanneer de druk in het been wordt opgevoerd door bijvoorbeeld het op en afgaan van een trap.

De enkel en de voetDe enkel en de voet

In deze gewrichten kan body stress vastgezet worden als iemand zijn enkels stoot of verdraaid, zoals bij het misstappen bij een afstapje of als gevolg van een schoppende beweging. Behalve pijn, kan er ook het gevoel zijn van “door de enkel gaan” als je het gewicht van je lichaam op die enkel plaatst. De gewrichten van de tenen kunnen ook overbelast geraken en dit kan op den duur leiden tot de ontwikkeling van een eeltknobbel – een vergroeiing in het gebied van de grote teen.

 

Uit de praktijk

Een vrouw van midden vijftig brak haar enkelgewricht. Twee jaar later was de enkel nog gezwollen en stijf hoewel ze geen pijn meer had. Ze had last van pijn in haar onderrug en een voortdurende pijn aan de achterkant van haar dij. Na dat de body stress in haar wervelkolom gedurende diverse sessies met BSR was behandeld verminderde de pijn in haar rug en been. In haar enkel werd geen body stress aangetroffen. Een maand later kwam ze voor een volgende behandeling en vertelde ze dat haar enkel weer pijn deed. Nu werd body stress in haar enkel en hiel gevonden en behandeld. De volgende dag was de zwelling van haar enkel sterk verminderd en de voet was volledig beweeglijk en vrij van pijn. Het is opmerkelijk dat de body stress, die vast zat in haar enkel, pas gevonden en behandeld kon worden nadat eerst de zenuwtoevoer vanuit de rug naar de voet was hersteld.

Let op!

Omdat de toevoer van zenuwbanen naar benen en voeten ontspringt aan de ruggenmergszenuwen uit de onderrug is het van wezenlijk belang dat iedere vorm van body stress in de onderrug vrij komt. Pijn, stijfheid of verdoofdheid in de benen en/of voeten is vaak het gevolg van spierspanning in de onderrug.